Koningen

° Ssst…, ik volg de ster!, zegt Jade van vier.
* Ben jij een koning?
° Ja, ik ben koning Annabel. Ik heb mijn Spaanse jurk aan. En blinky schoenen. Want koningen hep blinky schoenen. Jij bent ook een koning.
* O, en wat gaan we dan doen?
° Wij gaan Jezus zoeken. En wij hebben cadeautjes bij. Een roze rokje, want Jezus houdt van dansen. En een dekentje, want Jezus hep koud. Kijk, daar is Jezus! Nu moeten we zingen!
* Wat gaan we zingen?
° Happy birthday, natuurlijk, want Jezus is jarig.
(We zingen samen)
Nu moet jij Maria zijn.
* Wat moet Maria doen?
° Voor hem zorgen. En pasta met worst en appelmoes koken. Want Jezus hep honger.
(diepe zucht) En ik ook.

Sylvie

Leren leren

Tijdens de Nieuwjaarsperiode worden heel wat brieven geschreven en voorgelezen. Ze gaan over hetzelfde thema en toch schuilt er zoveel verschil in. Neem nu Marie, die in het eerste jaar middelbaar zit. In feite moet zij dan geen brief meer schrijven. En vroeger werden de rollen omgedraaid. Voor de peter en meter was de tijd van pakjes geven voorbij. Nu was het hun beurt om een geschenkje te krijgen.

Marie heeft gekozen voor Latijn en dat was ook in haar brief te merken. Het was een dubbele brief: eerst in die vreemde taal, die ik toch nog wel voldoende kon verstaan, ook al worden bepaalde klanken anders uitgesproken dan in onze tijd. En dan kregen wij er nog een vertaling bij.

Bran, nu in het zesde leerjaar, werkt gewoonlijk met zijn laptop. Maar deze keer had hij zijn beste motoriek bovengehaald om zijn meter te verrassen met ‘schoonschrift’ en zinvolle verzen.

Naud van het derde leerjaar kon zich ook goed uit de slag trekken. Voor Lutje van dezelfde leeftijd is het leren niet zo gemakkelijk. Zij doet het tweede leerjaar over. Aanvankelijk was dat toch wel een schokje. Zou zij nu ook haar eerste communie nog eens moeten doen?

De tijd zal leren of dit een verstandige keuze was. Maar het is duidelijk dat niet iedereen door dezelfde deur gaat, als het op groeien en studeren aankomt. Zingen in de kerstgezinsviering deed zij toch wel haarfijn.

Haar zus Janne zit in het vierde leerjaar, zonder al te veel kleerscheuren. Marike, met haar metafoor van het muurtje, en Witse met zijn Latijnse spreuken, sloten de rij van de gewone wensen af. En dan kwam ons kleutertje van vier, Nelle, met een brief uit het hoofd. Dat is al een nieuwe generatie, want het gaat heel snel met die ‘jonkies’.

Voor mijn petekind Marie heb ik toch wel aan een speciaal cadeautje gedacht. Over drie maanden wordt zij 13. Zij is de enige van de klas die nog geen gsm heeft. Op zich is dat niet zo erg, maar we gaan binnenkort toch samen een toestel kiezen, want daar kun je ook heel veel mee leren.

Jos

Doopviering

Meestal gaan de doopvieringen in onze parochie door op zondagmiddag, met alleen de doopkindjes en hun families bij elkaar. De andere parochianen merken er dan niet veel van. Maar af en toe wordt er een kindje gedoopt in de wekelijkse zondagsmis. Dat is altijd heel bijzonder.

Op een stoel naast de eerste rij staat een kinderwagen. Daarnaast zitten de jonge ouders. Voor wat er op het altaar gebeurt, hebben ze niet zoveel oog. Voor hen centreert het leven zich rond dit kleine wezentje. De mama trekt een mutsje recht, de papa haalt een fopspeentje uit de zak van zijn nette kostuum. Ook voor de rest van de familie ligt de focus in en om de kinderwagen. De oma’s kijken angstvallig en/of vertederd toe, de opa’s worden ingepalmd door broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes. De meter aait de baby nog even over zijn bolletje, de peter knipoogt naar de papa.

Toch zijn ze er klaar voor om met de baby naar buiten te komen. De jonge ouders vertellen aan de hele kerk waarom ze deze naam voor hun kindje hebben gekozen. Ze bidden een voorbede waarin ze aandacht vragen voor alle kinderen van de wereld. Het kindje mag het podium op en krijgt water over zijn hoofdje gegoten. De hele kerk houdt de adem in. De baby zal toch niet gaan huilen? De koster heeft het water toch verwarmd tot het lauw is? Alles gaat goed. Alle zintuigen van de baby worden gezegend, zodat wij ervaren dat de Geest van God erin gaat werken: zijn oogjes en oortjes, zijn mondje en neusje, zijn handjes en voetjes. Dan wordt de baby uit handen gegeven aan peter en meter, met achter hen onze hele kerk, die belooft voor dit kind open te staan en op te komen als het nodig is. Onlangs was er een papa die op het einde van het doopritueel stralend van trots zijn baby aan de hele kerk liet zien, waarop een warm applaus volgde.

Een doopviering is een hartverwarmend gebeuren voor onze hele parochiegemeenschap. Want op een doopviering is God weer even heel zichtbaar dichtbij: in de levenskracht van het kindje, in de zorg van de ouders en hun omgeving, en in de onverwoestbare hoop die ons samen draagt. Na een doopviering voelen wij ons allemaal opnieuw gezegend.

Kolet