Adem

Ik loop met onze kinderen naast een beekje boordevol water. Het water stroomt en stroomt. Mijn hoofd zit boordevol gedachten. Ze stromen en stromen. Oefenen wil ik om middenin de stroom innerlijke vrede te zoeken. Ik kijk naar de kinderen. Ik adem en voel de wind. Ik denk aan de mensen van mijn werk en aan wat ik ga maken deze avond. Mijn schoenen zijn een beetje vuil geworden. Ik kijk opnieuw naar het water. Ik adem. Het leven is alledaags en wonderlijk tegelijk. Hij weet dat we gemaakt zijn uit het stof van de aarde.

Ruth

Uitvaart

‘Het was een hele mooie viering. Dat heb je goed gedaan.’ Ernaast prijkt een hartje in bloedrode kleur. Naud van dertien is er altijd als de kippen bij om via WhatsApp commentaar te geven of te reageren op belangrijke gebeurtenissen.

De viering slaat op de uitvaartliturgie van mijn zus Adeline, jarenlang juf in het eerste leerjaar. Zij was net 81 jaar geworden. De laatste maanden was zij aan het sukkelen met haar gezondheid. Zij was nogal bang van dokters, vooral van het oordeel dat die zouden vellen. En zo heeft zij wellicht te lang gewacht om op bepaalde signalen van haar lichaam te reageren.

Met oudejaarsavond was zij nog bij ons aan huis geweest. Het ging langzaam, met heel wat hulp en ondersteuning. Zij heeft toch nog genoten van de feestmaaltijd. Zij was voor onze kinderen de tante die geen enkele verjaardag vergat. Zij kende die meestal uit het hoofd. En de kaartjes – met een pakje erbij – lagen al dagen op voorhand klaar.

En toch overvalt een dergelijk gebeuren je plotsklaps. Op minder dan twee dagen tijd is die zorgzame vrouw verdwenen. Nog in twee ziekenhuizen terechtgekomen. Maar de ziekte en de complicaties waren al te ver gevorderd.

Om de kinderen, kleinkinderen, broers en zussen de kans te geven om er in de kerk toch bij te zijn – slechts 15 aanwezigen toegelaten – had ik voorgesteld om voor te gaan. Mijn vormingscursus als voorganger in de uitvaartliturgie zat er bijna op, want tien dagen later zou ik de aanstelling krijgen uit de handen van onze hulpbisschop Koen.

Zo waren wij precies in orde, want twee nichtjes wilden graag een paar liederen zingen. De uitvaart werd gestreamd en daar hebben meer dan 100 gezinnen dankbaar gebruik van gemaakt om toch op die manier afscheid te kunnen nemen van haar als collega en vrijwilliger in talrijke verenigingen.

Ik zag die viering een beetje als mijn ‘examen’, voor ik wellicht ‘mijn laatste diploma’ zou behalen. Dan ben je niet alleen broer, maar ook vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap. En dat helpt.

Jos

Kampvuur in coronatijden

‘Het meest kostbare geschenk
dat we iemand kunnen geven
is onze aanwezigheid.”
(Thich Nhat Hanh)

Met ons gezin staan we uren rond het kampvuur, te gast bij een vriend. Het regent nu en dan. De kinderen lijken de kou niet te voelen. Ze zijn in de ban van het vuur en van het bos rondom ons. Ik besef hoe het vuur me troost, hoewel ik zelfs mijn verdriet vergeten was. Onze gesprekken gaan naar de kern. Het vuur inspireert me om opnieuw aan te sluiten bij goede gewoontes die ik heb laten verkommeren. Dat laatste is niet erg. Ik kan altijd opnieuw beginnen. Ik voel de drive om er te zijn voor de mensen rondom mij. Daarom ga ik eerst en vooral goed voor mezelf proberen te zorgen.
Bemin je naaste als jezelf!   

Ruth