Ons steunen met een gift

Om de vele initiatieven die worden genomen te kunnen volhouden, is IDGP vzw sterk afhankelijk van de financiële steun van particulieren en verenigingen. Je financiële steun komt de concrete werking en de vele projecten van onze dienst ten goede, en is een bemoediging voor allen die erbij betrokken zijn.
Wij verzekeren je dat het geld verantwoord zal worden gebruikt, ter ondersteuning van onze activiteiten en projecten. Van harte dank voor je steun.

Je kunt IDGP vzw steunen met:

Lees er alles over op onze website